• gezondemondrijssen.nl_mondonderzoek.jpg
  • gezondemondrijssen.nl_waardevol_bezit.jpg
  • gezondemonrijssen.nl_mondhygiene.jpg
  • gezondemondrijssen.nl_sinds_1998.jpg
  • top-banner-13.jpg
  • gezondemondrijssen.nl_preventie.jpg


Een mondhygiënist is een op HBO niveau opgeleide paramedicus, werkzaam in de mondzorg.

Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in Individuele Gezondheidszorg, afgekort tot Wet BIG.

 

De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt de patiënt tevens tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaars.

 

De titel mondhygiënist is een bij de wet beschermde titel.
De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

 

 

 

nederlandse vereninging van mondhygiënisten kwaliteitsregister mondhygiënisten